Protičrepinové fólie

Urobte Vaše sklo nepreniknuteľným a chráňte sa pred zločinmi a vandalizmom.

gebrochene Scheibe Práve v dnešnej dobe získava bezpečnostný aspekt stále väčší význam. 3M SCOTCHSHIELD bezpečnostné fólie môžu k tomuto hodnotne prispieť – špeciálne v oblastiach chúlostivých na bezpečnosť, ako vo verejných zariadeniach – napr.: letiskách, nemocniciach, školách alebo škôlkach. Tiež maloobchodná a súkromná oblasť môže byť účinne chránená. Práve všade tam, kde je dôležitá ochrana majetku a osobná ochrana.

Glasdach 3M SCOTCHSHIELD bezpečnostné fólie sú tenké, pevné, trvanlivé, viacvrstvové a proti natrhnutiu odolné polyesterové filmy, opatrené spojivovým systémom odolným proti nárazu, ktoré budú umiestnené na vnútornej strane skla. Sú extrémne stále a môžu byť dodané v transparentnej alebo tónovanej forme.

Všetky 3M SCOTCHSHIELD bezpečnostné fólie ponúkajú v prvom rade efektívnu protičrepinovú ochranu. Znižujú nebezpečenstvo poranenia sklenenými črepinami a držia v prípade poškodenia sklenenú tabuľu vcelku. Cez dodatočnú „ultrafialovú bariéru“ sa dosiahne redukcia UV-žiarenia do 93 %.

Straßenbahn Kde prichádzajú ľudia so sklom do styku, existuje nebezpečie. Sklo je jednoducho raz krehké a má veľa nepriateľov: nepozornosť, nedbalosť a svojvôľu, ale tiež vietor, počasie a iné vplyvy z vonka.

XHTML CSS
© 2005 by folietto