Car-Design

Pracovne je to presne také isté ako v súkromnom živote: „Zíde z očí, zíde z mysle“. Práve preto je pre Vás ako firmu také dôležité, byť ustavične v pozornosti, pretože udržovať v prevádzke reklamu je pre úspech firmy nevyhnutné. Ak zvolíte tento typ prevedenia, sú Vám pohľady zaručené a Vy zvýšite hodnotu opätovného poznania Vašej značky o viacnásobok. Dávame Vám tú možnosť, vyniknúť od širokej masy.

Dizajnu nie sú prakticky stanovené žiadne hranice. Prirodzene sa dá tento koncept kopírovať tiež pre iné oblasti ako napríklad v železničnom sektore alebo v doprave – tu je veľký počet oblastí použitia možný.

Tiež skeptikov medzi Vami môžeme upokojiť: Starosti o poškodenie vrstvy laku sú bezdôvodné, pretože sa jedná o špeciálne fólie od 3M, ktoré sú opatrené lepidlom, ktoré sa správa k podkladu úplne neutrálne. Dokonca aj neskoršie odstránenie fólie je možné úplne bezo zvyškov.

Príklad 1:

Beispiel Cardesign

Príklad 2:

Beispiel Cardesign

Príklad 3:

Beispiel Cardesign

XHTML CSS
© 2005 by folietto